Odsłony: 1221

18.07.2013 r

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Dyrektor ZSO w Stargardzie Szczecińskim informuje o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania : Wymiana pokrycia dachowego części budynków ZSO SP 2 na osiedlu  Zachód A5 w Stargardzie Szczecińskim.

 

1) Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz plik PDF

 

2) Miejsce publikacji ogłoszenia : Biuletyn Zamówień Publicznych Przeglądaj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wymiana pokrycia dachowego części budynków ZSO SP 2 na Osiedlu  Zachód A5 w Stargardzie Szczecińskim

1) Ogłoszenie o zamówieniu BZP

*Pobierz plik pdf

2) Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia:

* Pobierz plik pdf                   

* Pobierz plik doc

3) Przedmiary robót  Pobierz plik pdf

4) Kosztorys Pobierz plik zip

5) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień publicznych: Przeglądaj zamówienie:  http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=249404&rok=2013-06-27