Odsłony: 3006

SKŁAD OSOBOWY SZKOLNEJ RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1. Przewodniczący: Pani Ewa Szatanek  

2. Zastępca Przewodniczącego: Pani Agnieszka Kłobus 

3. Skarbnik: Pani Mirosława Banaszak

4. Sekretarz: Pani Beata Korzeniowska

5. Członkowie: Pan Jarosław Hajduk i Pan Dariusz Nowakowski

6. Komisja Rewizyjna: Pani Ewelina Jeremiejczyk
                                    Pan Marcin Wójt
                                    Pani Magdalena Szmit