*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Uroczystość wręczenia Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie


    W dniu 8 stycznia 2013 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej miało miejsce  uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Tym razem certyfikat otrzymało 25 placówek oświatowych z całej Polski, a wśród nich nasza szkoła.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w Polsce, które należą do ruchu Szkół Promujących Zdrowie. Jest także pierwszą szkołą z terenu województwa zachodniopomorskiego, która może poszczycić się posiadaniem krajowego certyfikatu. Ogółem w Polsce jest  91 takich placówek.
Certyfikat przyznaje każdorazowo Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, a nadawany jest on przez ministra edukacji na okres pięciu lat.  
 Aby uzyskać certyfikat krajowy należy spełnić warunki, które stawiane są szkołom ubiegającym się o ten rodzaj wyróżnienia. Przede wszystkim należy wykazać się wieloletnim dorobkiem w zakresie promocji zdrowia zgodnie ze standardami Szkoły Promującej Zdrowie. Kapituła przyznająca Certyfikat zwraca uwagę na to, czy szkoła akceptuje, rozumie i działa zgodnie z założeniami SzPZ. Należy wykazać się dbałością o stałe podnoszenie jakości edukacji zdrowotnej oraz prowadzić  ją dla całej społeczności szkolnej. Realizowane zadania muszą mieć charakter długofalowy, skuteczny i systematyczny. Wśród standardów jakości SzPZ ważne miejsce zajmuje dbałość o klimat społeczny szkoły, dobre relacje pomiędzy wszystkimi podmiotami  społeczności szkolnej.
Ponadto podstawą merytoryczną do przyznanie Certyfikatu jest przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej szkoły pod kątem realizacji standardów SzPZ oraz sporządzenie raportu z autoewaluacji.
Szkoła jednocześnie deklaruje gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami, staje się instytucją wspomagającą lokalne inicjatywy związane z promocją zdrowia w szkole oraz w środowisku.
    W związku z uzyskaniem Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do rozwoju idei promocji zdrowia w naszej szkole : nauczycielom, pracownikom szkoły, wielu pokoleniom uczniów i ich rodzicom oraz przedstawicielom władz i całej społeczności lokalnej. 


    To dzięki Wam możemy cieszyć się z efektów wspólnej pracy w zakresie promocji zdrowia.
Dziękujemy!

Opracowanie: Mariola Pipier

 

 

Certyfikat SzPZ 001