*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

    W dniach 12.11.2012-16.11.2012r. w naszej Szkole odbyły się Szkolne Dni Bezpieczeństwa pod hasłem”Bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy”.
    Cały tydzień obfitował w liczne imprezy i spotkania.

    Odbyły się prelekcje z przedstawicielami Policji, p. Łukaszem Więckowskim – dzielnicowym, p. Almą Selwesiuk z Zespołu ds. Nieletnich oraz przewodnikiem psa policyjnego. Dotyczyły one bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, uświadomienia sytuacji zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, jak również poznania zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami i zachowania się w sytuacji ataku przez nie - „Obrona przed atakiem psa”.
    Uczniowie poznali sposoby zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci podczas „Dnia Bezpiecznego Internetu”, prowadzonego przez p. Agnieszkę Borowską. Zaproszonymi gośćmi byli również przedstawiciele Jednostki Wojskowej nr 5889 – 2 Brygady Saperów, którzy przeprowadzili szkolenie dotyczące zagrożenia wynikającego z sytuacji kontaktu z niewypałami.
    Młodzież miała również okazję uczestniczyć w prelekcji i pokazie „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” demonstrowanej przez p. Różę Ambroziak-Falkiewicz ze stargardzkiego szpitala wraz z ratowniczkami  firmy „Sanitas usługi medyczne Agata Nowicka” oraz ratownikiem ze stargardzkiego szpitala p. Maciejem Sawczukiem, ucząc się zasad bezpiecznego postępowania i udzielania pierwszej pomocy w momencie zagrożenia życia i zdrowia.
    Zwięczeniem Szkolnych Dni Bezpieczeństwa był happening podsumowujący całą akcję, prowadzony przez p. Stanisława Łapyra oraz uczennice z klasy IIIH: Elżbietę Szotowicz i Adriannę Gryczewską.
    Organizatorami Szkolnych Dni Bezpieczeństwa byli nauczyciele: p. Marta Kościańska, p. Katarzyna Rudzka i p. Bogdan Żych.