*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Psycholog szkolny

Zajmuje się:

  • Diagnozą potencjalnych możliwości ucznia.

  • Analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia.

  • Działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów.

  • Współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych.

  • Współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas.

  • Współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Domem Dziecka, Sądem Rejonowym.

  • Prowadzi badania psychologiczne.

  • Nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

 

Godziny pracy psychologów:

mgr Anna Klinik
poniedziałek 7:45–13:15
czwartek 10:30-16:00

mgr Anna Wójt
środa 8:00-11:30
      13:30-15:00
piątek 8:00-13:00

 

Materiały z rady pedagogicznej: 11.09.2013 r.

 

1) Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. (Prezentacja PowerPoint).W prezentacji niebieską czczionką oznaczono zmiany jakie nastapiły w udzielaniu pomocy P.P.

Pobierz prezentację. ( zip)

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach. Pobierz plik pdf...

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. ( Zmiany w IPET) Pobierz plik pdf...

 

Przygotowanie materiałów: mgr Anna Klinik

mgr Anna Wójt