*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Zajęcia logopedyczne

    Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Wśród uczniów młodszych przede wszystkim, ale też i starszych zdarzają się zaburzenia mowy i wymowy. To właśnie dla nich organizowane są zajęcia logopedyczne ( w formie indywidualnej lub grupowej w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzenia) podczas których koryguje się zaburzenia mowy i wymowy. Ćwiczenia obejmują:
-    pracę nad wzbogaceniem słownika dziecka ( biernego i czynnego)
- pracę nad stymulacją świadomości językowej ( np. kształcenie form gramatycznych)
-    pracę nad korygowaniem wymowy ( zaburzeń artykulacyjnych)
   Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonym gabinecie i każdy uczeń, który potrzebuje takiej pomocy może ją otrzymać. Dla uczniów niepełnosprawnych prowadzone są zajęcia z rewalidacji mowy, które trwają bardzo często przez cały okres pobytu w naszej szkole.

Konsultacje dla rodziców- pierwszy poniedziałek miesiąca, godzina 15.00-15.45, sala nr 30, zajęcia prowadzi mgr M. Rybczyńska.