*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Zachodniopomorski Certyfikat Jakości

logo kurator.zachodniopomorskie   

Zachodniopomorski Certyfikat Jakości

     „Kiedy 2 lata temu zdecydowaliśmy ubiegać się o certyfikat, wiedzieliśmy, że czeka nas dużo pracy, ale wiedzieliśmy też, że to nie zmieni charakteru naszej szkoły. To szkoła poszukująca, refleksyjna, otwarta na nowości, podejmująca ryzyko.  Zasługa w tym Zenona Świętońskiego. Zawsze byliśmy szkołą nastawioną na dobro człowieka, na wszechstronny rozwój ucznia. Byliśmy tacy, bo taki był nasz dyrektor… ”- tak 19 października 2005 roku mówiła Pani dyrektor Ewa Sowa, podczas wręczania naszej szkole certyfikatu Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego we wrześniu 2005 roku dyrektora Szkoły Promującej Zdrowie, szkoły będącej Liderem Integracji, w której dzieci niepełnosprawne mają możliwość uczenia się z dziećmi w pełni sprawnymi, szkoły, która uczy tolerancji, zrozumienia i szacunku do drugiego człowieka, jednocześnie osiągając doskonałe wyniki dydaktyczne.
     Na certyfikat pracowaliśmy wiele lat. To wielki sukces i uwieńczenie naszych starań. Szkoła doskonale realizuje stawiane jej wymogi.  Uczniowie ZSO odebrali go z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pani Grażyny Bychawskiej. Przewodniczący Rady Rodziców powiedział wówczas: „Do tej szkoły prowadzimy dzieci bez żadnych obaw, i co ważne, tutaj pierwsi absolwenci też przyprowadzili swoje dzieci”, natomiast  członek zarządu województwa Kazimierz Nowicki dodał:   „ Tu zawsze realizowane były dobre pomysły.  Ta szkoła zaliczana jest do jednej z najlepszych szkół w województwie.”
     Tytuł Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości uzyskaliśmy za sukcesy w tworzeniu szkoły nowoczesnej, przyjaznej i wspierającej, zapewniającej wysoką jakość kształcenia i wychowania oraz ciągły rozwój uczniów i nauczycieli.
Otrzymanie przez naszą szkołę certyfikatu Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości to dla uczniów i ich rodziców informacja, że edukacja tutaj daje szanse na lepszą przyszłość.

Opracowanie Agnieszka Gadomska-Rataj