*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Uroczystość wręczenia Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie


    W dniu 8 stycznia 2013 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej miało miejsce  uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Tym razem certyfikat otrzymało 25 placówek oświatowych z całej Polski, a wśród nich nasza szkoła.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w Polsce, które należą do ruchu Szkół Promujących Zdrowie. Jest także pierwszą szkołą z terenu województwa zachodniopomorskiego, która może poszczycić się posiadaniem krajowego certyfikatu. Ogółem w Polsce jest  91 takich placówek.
Certyfikat przyznaje każdorazowo Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, a nadawany jest on przez ministra edukacji na okres pięciu lat.  
 Aby uzyskać certyfikat krajowy należy spełnić warunki, które stawiane są szkołom ubiegającym się o ten rodzaj wyróżnienia. Przede wszystkim należy wykazać się wieloletnim dorobkiem w zakresie promocji zdrowia zgodnie ze standardami Szkoły Promującej Zdrowie. Kapituła przyznająca Certyfikat zwraca uwagę na to, czy szkoła akceptuje, rozumie i działa zgodnie z założeniami SzPZ. Należy wykazać się dbałością o stałe podnoszenie jakości edukacji zdrowotnej oraz prowadzić  ją dla całej społeczności szkolnej. Realizowane zadania muszą mieć charakter długofalowy, skuteczny i systematyczny. Wśród standardów jakości SzPZ ważne miejsce zajmuje dbałość o klimat społeczny szkoły, dobre relacje pomiędzy wszystkimi podmiotami  społeczności szkolnej.
Ponadto podstawą merytoryczną do przyznanie Certyfikatu jest przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej szkoły pod kątem realizacji standardów SzPZ oraz sporządzenie raportu z autoewaluacji.
Szkoła jednocześnie deklaruje gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami, staje się instytucją wspomagającą lokalne inicjatywy związane z promocją zdrowia w szkole oraz w środowisku.
    W związku z uzyskaniem Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do rozwoju idei promocji zdrowia w naszej szkole : nauczycielom, pracownikom szkoły, wielu pokoleniom uczniów i ich rodzicom oraz przedstawicielom władz i całej społeczności lokalnej. 


    To dzięki Wam możemy cieszyć się z efektów wspólnej pracy w zakresie promocji zdrowia.
Dziękujemy!

Opracowanie: Mariola Pipier

 

 

Certyfikat SzPZ 001

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

    Historia projektu Szkoła Promująca Zdrowie rozpoczęła się w  latach  80-tych XX wieku. Założenia programowe zostały zawarte w  Karcie Ottawskiej. W 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) postanowiła włączyć do projektu szkoły polskie. W 1992 roku utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, do której weszły szkoły z siedmiu krajów, w tym  14 szkół podstawowych z Polski. Do grona tych szkół należy od tego momentu – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim, obecnie: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Integracyjne. W 1991 roku była to Szkoła Podstawowa nr 12 i do tej pory kojarzy się wielu uczniom, ich rodzicom oraz osobom związanym z tradycją SzPZ jako „ Zdrowa Dwunastka”. Prekursorem ruchu SzPZ i autorem wielu  rozwiązań edukacyjnych w tej dziedzinie był Zenon Świętoński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, później Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Była to postać, która zainspirowała wiele osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty w dziedzinie promocji zdrowia i reformowania polskiej szkoły.W kolejnych latach powstał oddolny ruch Szkół Promujących Zdrowie. Pierwsza sieć krajowa powstała już w 1992 r. Do 1998 roku istniały sieci Szkół Promujących Zdrowie  w 31 dawnych województwach.Obecnie funkcjonują sieci zdrowych szkół we wszystkich województwach. Takich placówek jest ponad 2000. Projekt ten realizują nie tylko szkoły, ale również przedszkola, placówki opiekuńczo -wychowawcze,  także żłobki.Od 1 stycznia 2008 roku istnieje Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE.W dniu 23 listopada 2009 roku podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. W treści porozumienia  prawnie określono  funkcjonowanie szkół promujących zdrowie, ich zadania i sposoby realizacji celów edukacyjnych w ramach obowiązującej podstawy programowej. Na jego podstawie rozwijają się sieci wojewódzkie oraz tworzone są różnorodne formy wspierania szkół i placówek promujących zdrowie.Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie istnieje formalnie od 2005 roku, a obecną podstawą prawną jest porozumienie podpisane  przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim.Pracami związanymi z funkcjonowaniem sieci zachodniopomorskiej kieruje zespół złożony z przedstawicieli instytucji, które asygnowały porozumienie. Zespół wspiera placówki w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Mogą one ubiegać się po trzech latach prac w sieci wojewódzkiej o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jego uzyskanie umożliwia podjęcie starań  o Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie. Obecnie w naszym województwie są 103 placówki promujące zdrowie.                                                                                                                                                                                   Opracowanie: Mariola Pipier Certyfikat szkoy promujcej zdrowieObraz1