*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Poniedziałek: 8:30- 13:30

Wtorek: 8:00- 13:00

Środa: 10:00- 14:00

Czwartek: 12:00- 15:00

Piątek: 9:30- 12:30

logo NSS CDR 9 0kolor 

 

                              „ Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach  I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu  Społecznego.

 

      W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole kontynuowany jest projekt systemowy pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim”
   Głównym celem programu jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualne podejście do ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. W naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia:

1.   Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym       także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2.   Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
3.   Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

    Dzięki przystąpieniu do projektu  szkoła została doposażona w liczne pomoce dydaktyczne. Została również odnowiona sala nr 14 (przy dofinansowaniu szkoły), w której znajduje się tablica interaktywna oraz laptop wraz z oprogramowaniem.