*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

rok szkolny 2014/2015

DYREKTOR

mgr Anna Kurcab-Kościańska

WICEDYREKTOR

mgr Alicja Jurkiewicz

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr Agnieszka Borowska

mgr Krystyna Drewniak

mgr Czesława Gut

mgr Wioletta Januszewska

mgr Beata Kowalczyk

mgr Anna Mazur

mgr Anna Otolska

mgr Małgorzata Morawska

mgr Małgorzata Pabian

mgr Katarzyna Przybylska

mgr Beata Skupiska

mgr Iwona Spendowska

mgr Jadwiga Stachowicz

mgr Joanna Szczecińska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Katarzyna Jurkiewicz

mgr Halina Kiłyk

mgr Joanna Koczorowska

Hanna Lach

mgr Agnieszka Salska

mgr Urszula Sawicka

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Mariola Pipier

JĘZYK POLSKI

mgr Joanna Bochenek

mgr Ewa Brzezińska

mgr Bożena Ciborowska-Lipko

mgr Agnieszka Gadomska-Rataj

mgr Joanna Łyko

mgr Damian Maćkowiak

mgr Magdalena Stolarczyk

mgr Małgorzata Osiejuk

HISTORIA

mgr Damian Maćkowiak

mgr Mariola Pipier

mgr Reneta Pruska-Nieroda

mgr Damian Gralak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Reneta Pruska-Nieroda

MATEMATYKA

mgr Elżbieta Gajewska

mgr Małgorzata Alicja Lewandowska

mgr Joanna Michalska

mgr Elżbieta Mizgarska

mgr Urszula Śmigielska

mgr Waldemar Waluś

FIZYKA

mgr Elżbieta Mizgarska

CHEMIA

mgr Alicja Lebiedzińska

BIOLOGIA I PRZYRODA

mgr Lucyna Dobrzycka

mgr Elżbieta Radomska-Bączyńska

mgr Irena Węgrowska

GEOGRAFIA

mgr Irena Węgrowska

INFORMATYKA

mgr inż. Marcin Kolany

mgr Bogdan Żych

mgr Joanna Szczecińska

TECHNIKA

mgr inż. Marcin Kolany

mgr Bogdan Żych

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Bogdan Żych

PLASTYKA

mgr Mirosława Babicka-Mrzygłód

MUZYKA

mgr Henryka Gut

mgr Bożena Boderf

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Maciej Krysztofiak

mgr Kamil Kurkianiec

mgr Elżbieta Miłek

mgr Elżbieta Moskalewicz

mgr Ireneusz Pabian

mgr Elżbieta Sobczak

PEDAGODZY SPECJALNI

mgr Małgorzata Adamczyk

mgr Bożena Bedorf

mgr Agnieszka Bobkowska

mgr Anna Dąbrowska

mgr Alicja Grochowska

mgr Barbara Jasłowska

mgr Izabela Jurewicz-Zimny

mgr Marta Kościańska-Bury

mgr Ewelina Lubowska

mgr Anna Okolus-Furtak

mgr Agata Pająk

mgr Marzena Pardel

mgr Elżbieta Rudzik

mgr Katarzyna Rudzka

mgr Mariola Schoeneberg

mgr Anna Szatkowska-Hrabi

mgr Ilona Szymańska

mgr Justyna Zakrzewska

mgr Dorota Zawadzińska

mgr Joanna Żuchlińska

mgr Beata Żych

LOGOPEDA

mgr Magdalena Rybczyńska

TYFLOPEDAGODZY

mgr Joanna Łyko

mgr Agnieszka Gadomska- Rataj

mgr Urszula Śmigielska

mgr Anna Wójt

mgr Joanna Szczecińska

mgr Agnieszka Borowska

mgr Joanna Żuchlińska

SURDOPEDAGODZY

mgr Małgorzata Adamczyk

mgr Agnieszka Bobkowska

mgr Marzena Pardel

mgr Magdalena Stolarczyk

RELIGIA

mgr Krzysztof Kempiński

mgr Teresa Kontek

mgr Urszula Nowysz

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

mgr Alicja Bura

mgr Swietłana Dubicka

Marzena Jurkiewicz

mgr Małgorzata Kawczyńska

mgr Grażyna Lipska

mgr Anna Wróblewska

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

mgr Elżbieta Gumińska

mgr Renata Kopa

mgr Danuta Szot

PEDAGOG

mgr Małgorzata Lewandowska

PSYCHOLOG

mgr Anna Klinik

mgr Anna Wójt

ADMINISTRACJA

mgr Ewa Kawczyńska

Joanna Kawczyńska

mgr Agnieszka Kępińska

Małgorzata Majewska

mgr Katarzyna Mucha

OBSŁUGA

Kazimierz Bal

Stanisława Faryńska

Maria Kamińska

Grażyna Karman

Barbara Maligłówka

Sabina Małowicka

Bożena Śliwa

Antoni Trześniewski

Gabriela Tuszyńska

Elżbieta Wajsowicz

Beata Zimna

Agnieszka Żwirska

Bogdan Żwirski