*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

„Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” - rok szkolny 2014/2015

„Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja"

- rok szkolny 2014/2015

W dniu 27.06.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015.

 

Celem projektu jest objęcie wsparciem stypendialnym 123  szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.

Stypendium przyznawane będzie w oparciu o takie kryteria jak:

  • średnia ocen (min.4,75),
  • status materialny (1078 zł netto/os. w rodzinie a w przypadku osoby niepełnosprawnej 1246 zł netto/os.),
  • indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,
  • miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących
    z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o stypendium” w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, do 22 września 2014 r., do godz.15.30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia.wup.pl w dziale pliki do pobrania. Informacji można zasięgnąć również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w Biurze Projektu po nr tel. 091 42 56 177 lub 091 42 56 152.

 Źródło - http;//www.wup.pl/

Rodzinny Festyn Środowiskowy w ZSO

    W sobotę, 6 września w naszej szkole dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu Dyrekcji, Rodziców, nauczycieli i uczniów odbył się kolejny już Rodzinny Festyn Środowiskowy. Hasłem przyświecającym imprezie była promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
Festyn – uroczyście rozpoczęty przez Panią Dyrektor Ewę Sowę – miał miejsce na szkolnym boisku oraz w holu budynku, gdzie na przybyłych gości czekały liczne atrakcje. Postawiliśmy na twórczy potencjał drzemiący w każdym z nas, co okazało się być „strzałem w dziesiątkę”!

Czytaj więcej: Rodzinny Festyn Środowiskowy w ZSO

Festyn Rodzinny w ZSO

Uroczyste apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

    Dnia 1 września 2014r. o godz. 9.00 odbył się uroczysty apel z okazji inauguracji roku szkolnego 2014/2015. W uroczystości wzięły udział klasy 0-III. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IIb oraz IId pod kierunkiem wychowawczyń – p. Beaty Skupińskiej, p. Bożeny Bedorf oraz p. Anny Otolskiej.

Czytaj więcej: Uroczyste apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015