*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

    W dniu 18 czerwca 2014 roku, w ramach realizowanego programu „Szkoła
Promująca Zdrowie”, odbył sie na terenie szkoły Dzień Sportu Szkolnego i Promocji Zdrowia.

     Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat konieczności zdrowego odżywiania się, wygłoszonej przez pielęgniarkę szkolną p. Annę Szyszkowską oraz obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez p. Marzenę Pardel we współpracy z fundacją BOŚ - dla uczniów z klas I-III pt."Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie", dla uczniów z klas IV-VI oraz gimnazjum pt. "Prawidłowe żywienie uczniów". Wychowankowie chętnie brali udział w dyskusji na temat swoich nawyków żywieniowych. Podczas pracy z wychowawcą usystematyzowali swoje wiadomości z zakresu prawidłowego żywienia oraz wykonali wspólnie sałatki owocowe.
    Tego dnia  uczniowie mieli także okazję wykazania się siłą i sprawnością fizyczną oraz  umiejętnością współpracy w zespole podczas zawodów sportowych. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali wiele ciekawych konkurencji, w których wzięli udział podopieczni i ich wychowawcy.
    Reprezentacje klas brały udział w pięciu konkurencjach sprawnościowych. Uczniowie byli podzieleni na trzy grupy: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy gimnazjalne. W każdej grupie rywalizowali w swoich przedziałach wiekowych. W turnieju wzięło udział około 700 uczniów. Każdy z uczestników otrzymał słodkie upominki, a za poszczególne miejsca w rywalizacji sportowej został nagrodzony sprzętem sportowym.
    W tym dniu także został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową dla wszystkich chętnych uczniów, którzy ukończyli 10 rok życia. Po zaliczonej części teoretycznej uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami praktycznymi, tj. jazdą rowerem na przygotowanym przez Straż Gminną Stargardu Szczecińskiego miasteczkiem drogowym. Pozostali uczniowie mieli okazję poćwiczyć swoje umiejętności jazdy rowerem na torze przeszkód.
    Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli: p. Mariola Pipier, p. Marzena Pardel, nauczyciele wychowania fizycznego: p. Elżbieta Sobczak, p. Elżbieta Moskalewicz, p. Maciej Krysztofiak, p. Ireneusz Pabian, p. Kamil Kurkianiec, pielęgniarka szkolna p. Anna Szyszkowska, p. Marcin Kolany oraz p. Bogdan Żych.
    Dziękujemy Straży Gminnej Stargardu Szczecińskiego za przygotowanie i udostępnienie na boisku szkolnym miasteczka drogowego oraz toru przeszkód.