*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

47 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy - 2014/2015

    W sobotę 16 maja 2015r w naszej szkole odbył się 47 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Uczniów Szkół Podstawowych. Do udziału w konkursie zaproszeni byli uczniowie szkół stargardzkich oraz gmin: Stargard Szczec., Stara Dabrowa i Kobylanka by wykazać się:
- wiedzą na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
- znajomością rezerwatów przyrody i pomników przyrody z terenu Województwa Zachodniopomorskiego
- znajomością Polskich Parków Narodowych
- wiedzą na temat wkładu polskich uczonych na polu ochrony przyrody
- znajomością aktualnych zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska.
    W tym roku do zmagań konkursowych przystąpiło 39 uczniów ( 13 zespołów 3-osobowych) z 13 szkół podstawowych. Do zadań uczestników konkursu należało nie tylko rozwiązanie 30 zadań testowych, krzyżówki ale również odniesienie się do praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej rozmieszczenia parków narodowych, symboli parków jak również znajomości organizmów objętych ochroną gatunkową.

 

    Po zmaganiach konkursowych uczniowie pracowali w losowo wybranych zespołach zadaniowych tworząc obrazy- logo jednego z 23 Polskich Parków Narodowych.
    Tegoroczna edycja Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego odbyła się kilka dni przed Europejskim Dniem Parków Narodowych, który przypada na 24 maja i miesiąc po Dniu Ziemi, którego hasło „Z energią zmieńmy źródła” stało się hasłem tegorocznej edycji Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego.
    W czasie, gdy uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi nauczyciele przyrody wzięli udział w spotkaniu pod tytułem „Rozwijanie zdolności przyrodniczych uczniów w oparciu o projekt Niebieski Korytarz Rzeki Iny” zorganizowanym przez PODN w Stargardzie.
    Uroczystego otwarcia 47 edycji konkursu dokonała pani Anna Kurcab-Kościańska – dyrektor naszej szkoły oraz organizator konkursu pani Lucyna Dobrzycka.
    W komisji konkursowej pracowali: Mariola Ludko, Jan Diaków i Jolanta Trembecka- Kempisty
z Urzędu Miasta Stargard Szczeciński oraz Irena Węgrowska ucząca w naszej szkole przyrody i geografii. Laureatami tegorocznej 47 edycji konkursu zostali:
I miejsce – Dominika Madejska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 8 w Stargardzie Szczecińskim,
II miejsce Adrianna Skorupińska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim,
III miejsce Zuzanna Kapanajko uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim

Zespołowo najlepszymi okazali się:
I miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim – opiekun zespołu Regina Turakiewicz,
II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim – opiekun zespołu Joanna Adamska
III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – opiekun zespołu Lilianna Janeczek
    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ciekawe nagrody książkowe i upominki, które zakupiono dzięki sponsorom wśród których znaleźli się: Urząd Miasta Stargard Szczeciński i Rada Rodziców ZSO z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Nauczyciele opiekunowie Szkolnych Kół LOP otrzymali dyplomy i podziękowania za przygotowanie uczniów do Konkursu.
    W podsumowaniu tegorocznej 47 edycji Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego organizatorzy zwrócili uwagę na wyrównany wysoki poziom wiedzy uczniów wskazujący na duże zaangażowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze Szkół Podstawowych Gminy Stara Dąbrowa, Gminy Kobylanka, Miasta i Gminy Stargard Szczeciński.

materiał nadesłała p. Lucyna Dobrzycka