*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

    Dnia 26 czerwca 2015r. w naszej szkole odbyły się uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Na uroczystościach obecni byli: rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście.
    Szczególną oprawę miała uroczystość skierowana do rodziców i uczniów klas szóstych oraz trzecich gimnazjum, absolwentów naszej szkoły, podczas której wręczone zostały Złote Tarcze oraz Listy Gratulacyjne dla najlepszych absolwentów i ich rodziców.

Czytaj więcej: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

    W dniu 12 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie odbyła się Wojewódzka Gala podsumowująca konkursy przedmiotowe Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 oraz konkursu historycznego „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
    Na uroczystości w Szczecinie w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pani Marii Boreckiej gratulacje i życzenia dla laureatów złożyła Pani Iwona Rydzkowska, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Głos zabrała również Pani Iwona Sobczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie, gospodarz uroczystości.
    Przemysław Rybarczyk, uczeń klasy II i naszego gimnazjum został laureatem dwóch konkursów: Konkursu Matematycznego oraz Konkursu Chemicznego dla gimnazjalistów.

Serdecznie gratulujemy!

materiał nadesłała p. Małgorzata Lewandowska

Czytaj więcej: Laureat konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - 2015r.

    Dnia 03.06.2015r. zorganizowany został w naszej szkole „Dzień Dziecka na Sportowo” . Uczniowie wraz z wychowawcami mogli w tym dniu zmagać się ze sobą w różnych sportowych konkurencjach: turniejach sprawnościowych, które odbywały się w sali gimnastycznej oraz rozgrywkach piłki siatkowej, które miały miejsce na boisku szkolnym. Tego dnia również dzieci mogły zdawać egzamin na Kartę Rowerową, sprawdzając swoja wiedzę i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego.

Czytaj więcej: Dzień Dziecka - 2015r.

    Powiatowe Spotkania Teatralne „Złota Czara”, organizowane przez naszą szkołę, mają już czternastoletnią tradycję.
    Przygotowuje je klasa teatralno-dziennikarska przy współpracy z Klubem Wojskowym w Stargardzie, który użycza swojej siedziby, a zwłaszcza dobrej sceny. Od lat Spotkania wspiera finansowo Urząd Miasta.
    W tym roku na „Złotej Czarze” spotkały się wprawdzie tylko trzy stargardzkie grupy: z SP 1, SP 2 i Gimnazjum Katolickiego, ale w sumie w prezentacjach i warsztatach teatralnych wzięło udział ponad 60 osób.

Czytaj więcej: "Złota Czara" - 2015

    W sobotę 16 maja 2015r w naszej szkole odbył się 47 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Uczniów Szkół Podstawowych. Do udziału w konkursie zaproszeni byli uczniowie szkół stargardzkich oraz gmin: Stargard Szczec., Stara Dabrowa i Kobylanka by wykazać się:
- wiedzą na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
- znajomością rezerwatów przyrody i pomników przyrody z terenu Województwa Zachodniopomorskiego
- znajomością Polskich Parków Narodowych
- wiedzą na temat wkładu polskich uczonych na polu ochrony przyrody
- znajomością aktualnych zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska.
    W tym roku do zmagań konkursowych przystąpiło 39 uczniów ( 13 zespołów 3-osobowych) z 13 szkół podstawowych. Do zadań uczestników konkursu należało nie tylko rozwiązanie 30 zadań testowych, krzyżówki ale również odniesienie się do praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej rozmieszczenia parków narodowych, symboli parków jak również znajomości organizmów objętych ochroną gatunkową.

Czytaj więcej: 47 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy - 2014/2015