*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

    Historia projektu Szkoła Promująca Zdrowie rozpoczęła się w  latach  80-tych XX wieku. Założenia programowe zostały zawarte w  Karcie Ottawskiej. W 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) postanowiła włączyć do projektu szkoły polskie. W 1992 roku utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, do której weszły szkoły z siedmiu krajów, w tym  14 szkół podstawowych z Polski. Do grona tych szkół należy od tego momentu – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim, obecnie: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Integracyjne. W 1991 roku była to Szkoła Podstawowa nr 12 i do tej pory kojarzy się wielu uczniom, ich rodzicom oraz osobom związanym z tradycją SzPZ jako „ Zdrowa Dwunastka”. Prekursorem ruchu SzPZ i autorem wielu  rozwiązań edukacyjnych w tej dziedzinie był Zenon Świętoński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, później Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Była to postać, która zainspirowała wiele osób – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty w dziedzinie promocji zdrowia i reformowania polskiej szkoły.W kolejnych latach powstał oddolny ruch Szkół Promujących Zdrowie. Pierwsza sieć krajowa powstała już w 1992 r. Do 1998 roku istniały sieci Szkół Promujących Zdrowie  w 31 dawnych województwach.Obecnie funkcjonują sieci zdrowych szkół we wszystkich województwach. Takich placówek jest ponad 2000. Projekt ten realizują nie tylko szkoły, ale również przedszkola, placówki opiekuńczo -wychowawcze,  także żłobki.Od 1 stycznia 2008 roku istnieje Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE.W dniu 23 listopada 2009 roku podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. W treści porozumienia  prawnie określono  funkcjonowanie szkół promujących zdrowie, ich zadania i sposoby realizacji celów edukacyjnych w ramach obowiązującej podstawy programowej. Na jego podstawie rozwijają się sieci wojewódzkie oraz tworzone są różnorodne formy wspierania szkół i placówek promujących zdrowie.Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie istnieje formalnie od 2005 roku, a obecną podstawą prawną jest porozumienie podpisane  przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim.Pracami związanymi z funkcjonowaniem sieci zachodniopomorskiej kieruje zespół złożony z przedstawicieli instytucji, które asygnowały porozumienie. Zespół wspiera placówki w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Mogą one ubiegać się po trzech latach prac w sieci wojewódzkiej o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jego uzyskanie umożliwia podjęcie starań  o Certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie. Obecnie w naszym województwie są 103 placówki promujące zdrowie.                                                                                                                                                                                   Opracowanie: Mariola Pipier Certyfikat szkoy promujcej zdrowieObraz1