*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Organizacja szkoły pod kątem realizacji kształcenia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Organizacja klas integracyjnych:
1.  Liczebność klas zgodna z rozporządzeniem – 20 uczniów w klasie, w tym 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych.
2.  Dwóch wychowawców w klasie.                                                                  
3.  Obecność pedagoga specjalnego na wszystkich zajęciach.
4.  Indywidualne programy dla uczniów niepełnosprawnych – IPET.
5.  Nauczanie indywidualne na terenie szkoły jako forma integracji ze środowiskiem.
6.  Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Integracji „Szansa”.
Przygotowanie kadry:
1. Nauczyciel pełniący role pedagoga specjalnego ma odpowiednie przygotowanie zawodowe.
2. Psycholog wspiera nauczycieli klas integracyjnych, diagnozuje uczniów, pracuje z rodzicami.
3. Specjaliści pracujący w klasach integracyjnych:
- tyflopedagodzy,
- terapeuci uczniów z zaburzonym zachowaniem,
- specjaliści terapii pedagogicznej,
- logopeda,
- socjoterapeuci.
4. Funkcjonowanie zespołu samokształceniowego nauczania integracyjnego i Szkolnego Zespołu ds. Kształcenia  Integracyjnego.
Baza szkolna.
1.    Podjazd dla wózków do głównego wejścia szkoły.
2.    Toaleta dla niepełnosprawnych.
3.    Gabinety z zapleczem tzw. podwójne dla klas I – III.
4.    Gabinety terapii indywidualnej.
5.    Gabinety do zajęć indywidualnych.
6.    Gabinet do pracy z dziećmi metodą Montessori.
7.    Tablica interaktywna w klasie.