*** To jest archiwalna strona szkoły! Zapraszamy na aktualną stronę internetową  www.zsostargard.pl  ***

BIP

Do końca wakacji zostało....

Do końca wakacji zostało... 01.09.2015 8:00

Koalicja dla niepełnosprawnych uczniów

    Dnia 6 czerwca  2013  w Stargardzkim Centrum Kultury  odbyła się miejska konferencja na temat: „Budowanie koalicji na rzecz dziecka, ucznia niepełnosprawnego w systemie edukacji i opieki w Stargardzie Szczecińskim”.
    Organizatorem konferencji był Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Wydział Edukacji i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Stargardzie.
    Konferencja zbiegła się z jubileuszem 20-lecia kształcenia integracyjnego w naszej szkole.

    W spotkaniu wzięli udział reprezentanci publicznych i prywatnych przedszkoli, szkół oraz ośrodków, w których podejmowana jest praca z niepełnosprawnymi.
Przedstawiciele placówek oświatowych i wychowawczych, zajmujących się niepełnosprawnymi, dyskutowali w Stargardzie o tym, jak sprawnie współpracować.
Głównym celem spotkania było nawiązanie kontaktów między jednostkami działającymi w różnych miejscach miasta i powiatu. Wzajemne poznanie i rozeznanie w ofercie placówek umożliwi świadczenie skuteczniejszej i szybszej pomocy.
    Uczestnicy konferencji wymieniali się także swoimi doświadczeniami. Dyskutowali również, jak radzić sobie z problemami napotykanymi w codziennej pracy.
  Uczniowie Gimnazjum Integracyjnego, działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, zaprezentowali scenkę poruszającą kwestię tolerancji i nadziei.
    Ustalono, że wydany zostanie informator zawierający spis wszystkich placówek i organizacji z naszego terenu, działających na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Katalog ma usprawnić kierowanie do właściwych jednostek osób potrzebujących wsparcia. Konferencja cieszyła się dużym uznaniem uczestników, co zostało wyrażone po spotkaniu. Pomysłodawcy konferencji zamierzają organizować kolejne spotkania, podczas których przedstawiciele placówek będą wymieniać bieżące doświadczenia i wspierać się w poszukiwaniu rozwiązań problemów.